Smart Programmatic Recruitiment

Programmatic recruiting in HR: een mijlpaal voor de sector in het nieuwe decennium

Geavanceerde smart technology en oplossingen op maat brengen de optimalisatie van het zoeken naar een baan naar een hoger niveau.

Er is nauwelijks een markt of bedrijfstak te bedenken waarin technologie nog niet heeft ingegrepen, de spelregels heeft veranderd en onvermijdelijk de arbeidsnormen en -routines heeft gewijzigd. De HR-sector is daar geen uitzondering op. Bij de werving van personeel is het altijd al moeilijk geweest om geschikte en competente kandidaten te bereiken; het is de uitdaging om een goede match te creëren tussen online vacatures en de pool van potentiële sollicitanten die deze te zien krijgen en daardoor actieve kandidaten worden.

In de loop van de tijd zijn professionals gaan inzien dat de zogenaamde “post and pray” wervingsstrategie niet langer voldeed aan hun behoeften. Met zoveel moeite en tijd die werd geïnvesteerd, leek deze aanpak geen vruchten af te werpen: de doeltreffendheid wat de kosten en de kwaliteit van de resultaten betreft, was meestal vrij laag. Intussen kwamen er diverse technische innovaties in beeld en bleken gegevens een zeer kostbare hulpbron te zijn – in die mate dat ze het “nieuwe goud” en zelfs de “nieuwe olie” werden genoemd: ze boden nieuwe mogelijkheden voor targeting en hielpen programmatic advertising in het algemeen, dat in de loop der jaren uiteindelijk zijn plaats vond in het recruitment en het nieuwe HR-buzzwoord werd.

Programmatic recruitment: een wondermiddel voor de industrie

Recruiters zijn altijd op zoek naar geschikte kandidaten dat wordt nog moeilijker wanneer het gaat om moeilijk in te vullen functies of in een high volume recruitment-scenario. Dit doet zich gewoonlijk voor wanneer een bedrijf exponentieel groeit, tijdens hoogseizoenen of in noodsituaties, zoals de recente uitbraak van het coronavirus, wanneer bepaalde sectoren een plotselinge stijging van de vraag kennen die de seizoensgebonden normen overschrijdt (bv. logistiek, supermarkten, leveringsdiensten).

En daar treedt programmatic job advertising op de voorgrond: de beste professionals in Talent Acquisition en Recruitment Marketing zijn al overtuigd van de doeltreffendheid ervan.

Programmatic recruiting optimaliseert op technologisch vlak het matchen van de vacature met de mensen die de advertentie te zien krijgen, waardoor er minder uren in de werving gaan zitten en de efficiëntie en de reach rates worden verbeterd. Deze resultaten zijn mogelijk dankzij het goed uitgevoerde gebruik van big data, gerichte vacatures, real-time biedenen campagne-optimalisatie tegelijkertijd.

Automatisering is een integraal onderdeel van programmatic recruiting: de algoritmen zullen bieden op basis van de verzamelde gegevens en maken gebruik van gegevensanalyses om beslissingen over het kopen van vacatures te nemen die zijn afgestemd op de doelstellingen van de aanbieder van de vacature. Daardoor worden overbodige kosten geschrapt, zodat recruiters een goed functionerende, doordachte wervingsaanpak kunnen uitvoeren.

De behoeften van werkgevers en kandidaten op elkaar afstemmen

Sneller en meer kostenefficiënt de juiste mensen aannemen is vooral nuttig voor bedrijven die voor meerdere soorten functies werven, die allemaal hun eigen vaardigheden vereisen.

En dat niet alleen: veel Fortune 500-bedrijven gebruiken programmatic-oplossingen om de wervingscyclustijd te verkorten en hun kansen te vergroten om de juiste kandidaten te bereiken. In 2019 bedroegen de uitgaven voor programmatic job advertising ongeveer 25% van de totale jaarlijkse uitgaven voor recruitment advertising (bron: HR dive) – en verwacht wordt dat dit percentage de komende jaren zal stijgen.

Jobrapido is een toonaangevende speler op de innovatieve Programmatic Recruitment-markt. In combinatie met de SMART INTUITION TECHNOLOGY – gebaseerd op taxonomie en Artificial Intelligence – matcht de Jobrapido Programmatic Recruitment-oplossing automatisch relevante vacatures met de beste kandidaten – on target, on demand.

“We willen de Amazon ervaring naar het recruitment brengen, wat betekent dat we de behoeften van werkgevers en kandidaten matchen in één persoonlijke en gemakkelijke online-ervaring“, – zegt Rob Brouwer, CEO van Jobrapido. “De innovatieve toepassing van state-of-the-art AI-technologieën en Programmatic advertising-principes op de recruitmentsector betekent dat we in plaats van vacatures, geïntegreerde campagnes kunnen bieden die geautomatiseerde matches leveren in realtime, met content die relevant is voor een specifiek publiek.”

Ben je een recruiter of een HR professional? Jobrapido, ’s werelds grootste zoekmachine, kan je on demand de meest competente, doelgericht geselecteerde kandidaten aanbieden, voor de juiste prijs en binnen de juiste termijn. Ontdek nu ons zuiver prestatiegerichte model.

Cover: Freepik

Please follow and like us: