Ontwikkel een feedbackcultuur in je bedrijf: advies voor HR-professionals

Ontwikkel een feedbackcultuur in je bedrijf: advies voor HR-professionals

Een feedback-intensieve werkomgeving bevordert groei en betrokkenheid

Bevordering van een sterke bedrijfscultuur is een van de hoofddoelen van elk HR-beleid. Dat doel is alleen te bereiken door het stimuleren van een open dialoog tussen en binnen alle bedrijfsgeledingen. En hoewel veel bedrijven in de kern nog erg traditioneel zijn en niet veel verder komen dan het (half)jaarlijkse functioneringsgesprek, zien we bij moderner ingestelde organisaties een veel intensievere manier van terugkoppeling met en tussen medewerkers.

Waarom een feedbackcultuur belangrijk is

Een feedbackrijke werkomgeving waardeert en stimuleert eerlijke feedback op alle organisatorische niveaus: collegiaal (peer-to-peer), tussen medewerkers en leidinggevenden, en tussen leidinggevenden en directieniveau. Een vruchtbare feedbackcultuur is een voorwaarde voor behoud van talent en betrokken medewerkers.

Forbes noemt het Officevibe-onderzoek, dat vaststelt: “4 van de 10 medewerkers zijn actief niet-betrokken wanneer ze weinig of geen feedback krijgen; 82% van de medewerkers waardeert zowel positieve als negatieve feedback; en 43% van de sterk betrokken medewerkers krijgt minstens eenmaal per week feedback, tegen 18% van de minst betrokken werknemers.” BusinessWorld verwijst naar een onderzoek waaruit blijkt dat regelmatige feedback het personeelsverloop met 14,9% beperkt ten opzichte van bedrijven zonder feedbackcultuur. Een feedbackcultuur kan zelfs belangrijk bijdragen aan het bestrijden van de beruchte braindrain waarmee sommige bedrijven kampen.

Ontvangen en geven van constructieve feedback is van fundamenteel belang voor de ontwikkeling van medewerkers. Positieve feedback versterkt zelfvertrouwen en bevordert een groeigerichte mindset, terwijl goed gedoseerde en onderbouwde kritiek ruimte voor verbetering schept. Op basis van een feitelijke gedachtewisseling kunnen mensen hun taakuitvoering direct naar een hoger niveau tillen en blijken ze bereid zich flexibeler op te stellen. Dat draagt weer bij aan de algehele efficiency en rentabiliteit van de bedrijfsvoering. Ten slotte helpt een stevige feedbackomgeving bedrijven in hun ontwikkeling: de medewerkers hebben binnen hun domein vaak de beste kijk op het functioneren van de onderneming, dus een stevig gewortelde feedbackcultuur helpt bij het vaststellen van verbeterpunten.

4 stappen om een goed functionerende feedbackcultuur te creëren

  • Maak feedback een vast onderdeel van de bedrijfsvoering

Implementeer feedback met een systematische aanpak – niet als iets dat achteraf en/of sporadisch gebeurt. Stel een bindend frequentierooster op voor feedbacksessies en maak medewerkers duidelijk dat het om iets anders gaat dan de gebruikelijk functioneringsgesprekken. Stelselmatige feedback in de vorm van uitwisseling van visies en gedachten dient een onlosmakelijk onderdeel van de bedrijfscultuur te zijn. Regelmatige feedbacksessies voorkomen dat diepgewortelde problemen of taboes onbesproken blijven.

  • Voorzie in verschillende communicatiekanalen

Er zijn tal van manieren om feedback uit te wisselen: wekelijkse één-op-ééngesprekken, dagelijkse conversaties, vrijdag-feedbacksessies, periodieke enquêtes. Kies de opties die het best passen bij de werkomgeving. En vraag medewerkers gerust bij welke vorm ze zich het meest op hun gemak voelen. Denk ook aan een combinatie van anonieme en persoonlijke feedback. Dat zorgt voor meer balans en vertrouwen in het proces. Of wissel persoonlijke sessies af met groepsgesprekken.

  • Zorg dat de feedback veilig en privé is

Niet alle medewerkers vinden het makkelijk om een negatieve mening te geven en stellen zich liever discreet op. En mensen zijn soms beducht voor de gevolgen van negatieve feedback op een leidinggevende. Of ze bekritiseren een collega liever niet om de sfeer op de afdeling niet te bederven. Het is jouw taak om vanuit HR feedback te implementeren als standaard onderdeel van de bedrijfsvoering, waarbij niemand wordt afgerekend op zijn meningen. Maak in voorkomende gevallen duidelijk dat het zaak is de persoon los te zien van de activiteit en objectief te zijn.

  • Het hoger management dient de kar te trekken in de feedbackcultuur

Een vruchtbare feedbackcultuur omvat alle hiërarchische niveaus. En hij begint aan de top. Ook de hoogste managers moeten zich openstellen voor kritische geluiden. En, belangrijk, niemand mag worden doodgezwegen of gestraft om wat hij of zij te melden heeft. Leiders die tonen dat ze openstaan voor constructieve feedback geven hun ondergeschikten het vertrouwen dat ze zich mogen uitspreken, en zijn normstellend voor de hele organisatie.

Ben je een HR-manager die op zoek is naar nieuwe wervings- en selectieoplossingen, kijk dan eens op onze siteJobrapido, een vooraanstaande internationale banenzoekmachine met een schat aan gekwalificeerde werkzoekenden. Grote kans dat Jobrapido je in contact kan brengen met de beste kandidaten.

Please follow and like us: