Kandidaten aantrekken en behouden in een krappe en competitieve arbeidsmarkt

Hoe bouw je een sterke Employee Value Proposition (EVP)?

Kandidaten aantrekken en behouden in een krappe en competitieve arbeidsmarkt

Britt Minchington, auteur en International Employer Brand Strategist, omschrijft de Employee Value Proposition (EVP) als volgt: “De door werknemers ervaren voordelen en opbrengsten die zij ontvangen van hun werkgever in ruil voor hun ervaring, kennis, expertise, skills en overall bijdrage aan de organisatie”. Michington noemt de EVP een bedrijfsstrategie die zich voornamelijk richt op de ervaring van individuele werknemers. Wanneer een bedrijf deze wil inzetten om het beste talent te werven en behouden, is het volgens hem cruciaal dat de EVP voldoende onderscheidend en uniek is.

Een sterke EVP draagt bij aan de volgende punten:  

  • Merkimago – de huidige subjectieve perceptie van het merk door een grote groep
  • Zichtbaarheid van het merk –  meer zichtbaarheid voor het merk via verschillende kanalen, zorgt ervoor dat het merkbewustzijn onder consumenten toeneemt

EVP – perspectief: werkgever en werknemer

Een bijzonder onderdeel van de EVP is het ‘dubbele perspectief’ dat betrekking heeft op zowel de werknemer als werkgever. Beide perspectieven worden duidelijk uitgelegd in het framework van Shrm.org:

Werknemersperspectief: De mate waarin een werknemer zich verbonden voelt met de EVP bepaalt het gemak waarmee hij of zij de missie, visie, normen en waarden van een bedrijf tot leven brengt.

Werkgeversperspectief: Een sterke EVP maakt het mogelijk om nieuwe medewerkers aan te trekken, ze te boeien en te behouden en motiveert hen om bij te dragen aan het succes van de organisatie.

Dankzij de dualiteit van het framework kunnen zowel werknemers als werkgever concurrentievoordeel behalen. Daarnaast zorgt het voor betere communicatie en een sterkere merkidentiteit. Wanneer je aan de slag gaat met de ontwikkeling van een strategisch EVP, is het daarom altijd belangrijk om deze dubbele visie te hanteren.

Wat zijn voor een werknemer de belangrijkste voordelen van een sterke EVP?

Wanneer een organisatie haar EVP heeft gedefinieerd, is het belangrijk deze te borgen in een speciaal daarvoor ontworpen document. Hierin staan duidelijke handvatten beschreven die het bedrijf sturing moeten geven op het gebied van medewerkersbetrokkenheid en het behoud van huidige en toekomstige medewerkers. Hieronder enkele voorbeelden:

  • Beloning (tevredenheid met compensatiesysteem)
  • Flexibiliteit en de balans tussen werk en privé
  • Loopbaanontwikkeling door leven lang leren
  • Excellente werkomgeving
  • Unieke bedrijfscultuur (bijvoorbeeld: gendervriendelijk)

Hoe verbeter je de EVP?

Uit recent onderzoek van Gartner is gebleken dat een EVP vooral authentiek en bijzonder moet zijn. Volgens dit rapport kunnen bedrijven met een aantrekkelijke EVP het zich veroorloven om vijftig procent minder loon te betalen en hebben zij een vijftig procent hogere arbeidsmarktpenetratiegraad. Daarnaast lig het verloop onder nieuwe medewerkers bij deze bedrijven maar liefst dertig procent lager.

Een van de beste- en meest praktische manieren om een effectieve EVP statement op te stellen, is door een bekend merk als voorbeeld te nemen. Stel jezelf dan de vraag: “Wat krijgen onze medewerkers op dit moment in ruil voor hun tijd en moeite?” 

Een goed voorbeeld is het onderstaande statement van PwC:

 “Van betrokken mentorschap tot persoonlijke coaching, PwC biedt je alle hulp die nodig hebt voor het ontwikkelen van je carrière. Je zal samen met mensen uit diverse landen en branches op zoek gaan naar de oplossing voor belangrijke problemen. Ben jij klaar om te groeien?”

Wanneer je een sterke Employee Value Proposition statement hebt opgesteld, is het belangrijk deze altijd te delen met werknemers, kandidaten en nieuwe medewerkers.

Met een sterke EVP verbeter je niet alleen de manier waarop je de unieke waarde van je bedrijf communiceert, ook beschrijft het de toekomstige toewijding richting eventueel geïnteresseerden.

Ontdek Jobrapido’s unieke aanbod van getalenteerde kandidaten. ’s Werelds beste vacaturezoekmachine combineert de kracht van technologie en data-wetenschap met slimme marketing principes en vermindert hierdoor zowel de kosten als de tijd die het kost om een vacature vervuld te krijgen.

Please follow and like us: