Generatie Z is de kracht achter belangrijke HR verschuivingen

Generatie Z is de kracht achter belangrijke HR verschuivingen: hoe benader je na 1995 geboren werknemers

Je wervings- en retentiestrategieën bijstellen om het iGeneratie-personeel tevreden te stellen

Iedere generatie die de onderneming binnenkomt, brengt haar eigen uitdagingen voor het HR-team met zich mee en vraagt om nieuwe strategieën op het gebied van werving, retentie, L&D en het beheer van interne dynamieken. De laatste leeftijdsgroep werknemers is de zogenaamde Generatie Z (ook bekend als Gen Z’ers, iGeneratie of post-millennials) en is geboren na 1995. Volgens een Bloomberg onderzoek zal deze groep werknemers tegen het eind van 2019 al groter zijn dan de millennials, en is met zijn pakweg 32% van de wereldbevolking de eerste die geen wereld zonder internet kent.

De Gen Z’ers zijn opgegroeid in het Web 2.0 tijdperk. Ze zijn gewend aan online communicatie en worden vaak aangeduid met digital natives. Om die reden hebben ze vaak een sterk visuele waarneming en een uitstekend multitasking vermogen. We kunnen gerust stellen dat Gen Z’ers al snel in de schijnwerpers van HR zijn komen te staan en er van hen wordt verwacht dat ze de arbeidsmarkt zullen verrijken met een ongeëvenaarde online business intuïtie en uitstekende technische skills. Dus wat moet je weten over deze ontwrichtende groep werknemers?

Hoe Generatie Z zich van de andere onderscheidt

Iedere generatie heeft een reeks unieke gedragingen en vormt een reeks unieke uitdagingen voor degenen die haar willen bereiken,” is te lezen in het rapport van het onderzoeksbureau Nielsen Holdings Plc. “Gen Z wordt gebombardeerd met berichten en bestaat uit personen die snel in de gaten hebben of iets al dan niet relevant voor hun is.” Ze zijn experts in alles wat met internet te maken heeft en zijn zich bewust van de online valkuilen. Volgens veel onderzoeken zijn de post-millennials ondanks hun digital native aard zeer gesteld op offline menselijke connectie en persoonlijk contact. Ook is Generatie Z niet bang voor mislukkingen,die als leermogelijkheden worden gezien. Na hun families te hebben zien zwoegen in de tijden van de grote recessie, staan stabiliteit, onafhankelijkheid en zelfstandigheid hoog bij hen in het vaandel. Omdat ze hoogopgeleid, technisch onderlegd en echt innovatief zijn, hebben ze over het algemeen waardering voor personalisatie en een individuele aanpak. Daarom is het niet eenvoudig hun aandacht te krijgen en hiermee moet rekening worden gehouden tijdens het wervingsproces.

Wat voor gevolgen hebben deze kenmerken voor jouw wervings- en retentiepraktijken? Hoe kun je deze leeftijdsgroep aantrekken en na aanstelling tevreden stellen?

Let op de benadering die Generatie Z heeft bij het zoeken naar een baan

Bij het zoeken naar een baan maakt Generatie Z gebruik van betrouwbare bronnen, zowel online als offline, wat vrij bijzonder is voor een digital native groep. De post-millennials zoeken op meerdere wijzen: ze zetten vrienden en familie in, raadplegen een kennis die al in het bedrijf werkt (en hier wordt je employee advocacy van belang), browsen door de websites en social media van het bedrijf en maken gebruik van vacaturezoekmachines. Ga op alle fronten te werk, overweeg het opzetten van een employee referral programma, zorg voor een sterke employee brand in de social media, werk hard aan je functieomschrijving en de resultaten zullen te zien zijn.

Generatie Z verwacht een uitstekende sollicitatie-ervaring

De nieuwe werknemersgolf wil dat het sollicitatieproces snel, probleemloos en transparant verloopt. De Gen Z’ers willen niet zomaar de eerste de beste baan – ze beoordelen het bedrijf precies zoals het bedrijf hen beoordeelt. Ze verwachten zinvolle feedback te krijgen tijdens het sollicitatieproces, dus is een tijdig antwoord op sollicitatiebrieven en het waarborgen van meer transparantie tijdens het wervingsproces fundamenteel voor HR.

Ze willen banen die een betekenis en impact voor de wereld hebben

De meeste post-millennials willen via hun werk de planeet en maatschappij beïnvloeden: ze zoeken naar carrières waarin ze grote problemen kunnen oplossen en innovatief en nuttig kunnen zijn. Om de goodwill van deze generatie te krijgen, moet je de missie en doelstellingen, de liefdadigheidsinitiatieven en de positieve impact van je bedrijf op lokaal en wereldwijd niveau benadrukken.

De nieuwe generatie is bezorgd over stabiliteit in de toekomst – stel de Gen Z’ers gerust

Generatie Z staat sceptisch tegenover de toekomst, vermijdt risico’s en hecht een enorme waarde aan zekerheid en stabiliteit. Houd hier rekening mee: jij bent verantwoordelijk voor fundamentele aspecten als salaris en verzekeringen, dus aan jou de taak om ervoor te zorgen dat deze personen zich veilig en gemotiveerd voelen. Als je organisatie van plan is het onkostenvergoedingsbeleid, de verzekering of andere benefits te veranderen, geef Generatie X dan alle informatie die zij nodig heeft, onderneem verdere acties om veranderingen tijdig en duidelijk bekend te maken en houd het personeel voortdurend op de hoogte van het proces.

Stimuleer diversiteit en inclusie

Generatie Z beschouwt werkethiek, diversiteit en het evenwicht werk-privéleven als hoofdprioriteiten, dus de HR-strategieën moeten zich hieraan aanpassen. Maar liefst 77% van de Gen Z’ers zegt dat het diversiteitsniveau van een bedrijf van invloed is op hun besluit om er te werken. Koester je inclusieve bedrijfscultuur en gebruik deze nooit als een ondoordachte dooddoener: het nieuwe cohort verbindt diversiteit aan een vooruitstrevende bedrijfsmentaliteit en is in staat te onderscheiden of je bedrijf deze waarden echt deelt of er gewoon gebruik van maakt.

Ben jij een HR-professional die excellente kandidaten zoekt, ga dan naar onze website en bekijk de opties van Jobrapido, de beste vacaturezoekmachine wereldwijd, die je zal voorstellen aan een zorgvuldig geselecteerde gemeenschap van hooggekwalificeerde werkzoekenden.

Please follow and like us: