Datagedreven HR

Datagedreven HR: People Analytics is de tool bij uitstek om specifieke inzichten in organisaties te krijgen

Het gebruik van big data in HR-strategieën is één van de belangrijkste trends in de sector

Het laatste decennium heeft de verwerking van big data zich een weg gebaand in het spectrum van alle bedrijfsonderdelen, waaronder ook human resources. Data-inzichten worden alom geprezen in de media en zijn in veel bedrijfssituaties waardevol gebleken. Toch was People Analytics tot voor kort het exclusieve terrein van slechts een paar baanbrekende ondernemingen.

Onlangs heeft er echter duidelijk een verschuiving naar een datagedreven aanpak plaatsgevonden, omdat zowel de datavolumes als geavanceerde technologieën drastisch zijn gegroeid. Op dit moment maken steeds meer HR-managers gebruik van voorspellende modellen via data-analyse software. De algoritmes hiervan leveren nuttige en soms contra-intuïtieve inzichten op voor de identificatie, werving en het behoud van de beste werknemers.

People Analytics is het nieuwe wapen van HR

Het 2018 Global Human Capital Trends onderzoek van Deloitte toont dat 84% van de respondenten People Analytics als een ‘extreem belangrijke’ tool beschouwt, en dat het de tweede plaats inneemt op de HR-lijst van de in de nabije toekomst te volgen trends. Terwijl sommige ondernemingen nog steeds in een fase van “verkenning” met betrekking tot het gebruik van analytics zitten, hebben veel andere de stap van een basisrapportage naar het analyseren van grotere datavolumes al gezet. In 2018 werd in het Oracle rapport geconstateerd dat HR-afdelingen meer gebruik maken van analytics dan welke andere afdeling in de piramide ook, en zelfs Finance, waar data-analyse meestal overheerst, overschrijdt. Hier zijn tal van redenen voor: volgens McKinsey kan People Analytics een verhoging tot 25% van de productiviteit van bedrijven en een daling van 50% van het personeelsverloop met zich meebrengen.

Grensverleggende algoritmes als praktische HR-oplossing

Maar welke voordelen heeft People Analytics voor jouw HR-praktijken?

  • Ten eerste kan het helpen om onbewuste vooroordelen uit het wervingsproces te elimineren. Tegenwoordig zijn geavanceerde, op feiten gebaseerde technologieën in staat om personen met vaardigheden die echt bij de functie passen, te identificeren. Zo wordt het wervingsproces objectiever en minder intuïtief. People Analytics kan bovendien de bestaande bedrijfsgegevens doornemen en diversiteitsdoelstellingen bepalen voor de selectie van toekomstige werknemers, aangezien de algoritmes een voorselectie kunnen maken van niet-standaard profielen, die toch over een expertise beschikken die op die van de uitblinkers lijkt. Ook kan software helpen te begrijpen welke onboarding technieken een hoger retentiepatroon vertonen.Bovendien voorspellen de algoritmes welke nieuwe werknemers waarschijnlijk succes zullen boeken, op basis van een beoordeling van hun culturele geschiktheid, ervaring en specifieke vaardigheden.
  • De technologie is ook een grote steun bij het opzetten van een compensation & benefits-beleid. Vaak zijn bedrijven zich niet bewust van de ongelijkheid in hun salarisniveaus. Deze salarisverschillen kunnen de werknemers in hoge mate frustreren en de oorzaak zijn van een hoog personeelsverloop. Dit is waar data-analytics een rol begint te spelen: de software geeft inzicht in de huidige salarisniveaus en identificeert de optimale minimum- en maximumsalarissen. Het opvullen van salariskloven is een geweldige oplossing voor het verhogen van de betrokkenheid van werknemers, het verminderen van het personeelsverloop en het stimuleren van de algehele productiviteit van het personeel.
  • Predictive Analytics wordt op grote schaal gebruikt om het opleidingsaanbod aan te passen en om investeringen in omscholing te ramen.Op basis van loopbaan, vaardigheden en opleiding van de werknemers, targeten de predictive analytics-motoren de werknemers die in aanmerking komen voor de vereiste bijscholing van hun vaardigheden. Dit gebruik van de gegevens is enorm belangrijk voor het ontwikkelen van een goed opgezet L&D-beleid, het verbeteren van het bedrijfsresultaat en het bijdragen aan de betrokkenheid van werknemers.
  • Omdat geavanceerde analytics gedragspatronen kunnen detecteren die voorheen verborgen bleven, hebben zij een groot aantal andere toepassingen in HR: interpretatie van personeelsverloop, risicoanalyse van het menselijk kapitaal, het zoeken naar oplossingen voor arbeidsverzuim en de afstemming van prestaties en productiviteit.

Ben jij een HR-professional die de voordelen van slimme, op technologie gebaseerde personeelswerving wil ontdekken? Wacht dan niet langer en ga naar onze Jobrapido offerte! Ontdek de beste beschikbare opties. Jobrapido, de beste vacaturezoekmachine wereldwijd, zal je een over de hele wereld verspreide gemeenschap van hooggekwalificeerde werkzoekenden voorstellen. Wij selecteren de juiste kandidaten die echt aan je verwachtingen voldoen.

Please follow and like us: